Nieuws

Musea Zutphen verzelfstandigen

Maandag 4 december ondertekenden wethouder cultuur René Sueters van de gemeente Zutphen en Andries Mulder, voorzitter van Stichting Musea Zutphen, de verzelfstandigingsovereenkomst. Per 1 januari 2018 gaan de Musea Zutphen als zelfstandig rechtspersoon verder. Met de verzelfstandiging wordt aangesloten bij de landelijke ontwikkeling om gemeentelijke musea buiten het gemeentelijk apparaat te plaatsen om hiermee de mogelijkheden voor cultureel ondernemerschap te vergroten en de exploitatie toe te spitsen op de museale kerntaken en bedrijfsprocessen.
 
Op 3 juli 2017 heeft het gemeentebestuur van Zutphen definitief besloten dat de Musea Zutphen, het Stedelijk Museum Zutphen en Museum Henriette Polak, gaan verzelfstandigen. De gemeente Zutphen blijft eigenaar van de museale collecties. De gemeente Zutphen gaat een meerjarige subsidierelatie aan met de Stichting Musea Zutphen en verstrekt subsidie voor de in de subsidiebeschikking opgenomen beoogde prestaties.