Nieuws

14 oktober 2017 – 7 januari 2018

Jet Rotmans: Tale of two cities

Het kunstproject Jet Rotmans: Tale of two cities is een project geworteld in Nederland, waar Jet Rotmans woont, en in het buitenland, waar zij veel komt. Zij legt met haar kunst de verbinding tussen haar woonplaats Zutphen, haar woonprovincie Gelderland, met Shrewsbury, zusterstad van Zutphen, en Shropshire in Engeland. Voor dit project heeft Jet Rotmans zogenaamde Kunstenaarsboeken, van Zutphen en Shrewsbury gemaakt, van alle seizoenen een boek. Daarnaast maakte ze boeken van de beide provincies, Gelderland en Shropshire, gecombineerd met filmpjes, gedichten en soms met een combinatie van technieken. Wat beide steden en regio’s gemeen hebben is hun ligging aan een belangrijke rivier, Severn en IJssel, en het feit dat ze al sinds de middeleeuwen een belangrijke handelspositie innemen. Ook strategisch is hun ligging erg belangrijk geweest, waardoor ze beide een lang vestingverleden hebben. Van 28 september tot en met 7 december 2015 werd het project tentoongesteld in The Music Hall, het nieuwe museum van de stad Shrewsbury. Vanaf 14 oktober 2017 zal het project in het geheel vernieuwde Stedelijk Museum Zutphen te zien zijn. Dit jaar bestaat de stedenband tussen Zutphen en Shrewsbury officieel veertig jaar. De contacten zijn al veel ouder en zelfs te herleiden naar Sir Philip Sidney die in 1586 een vergeefse poging deed om Zutphen te bevrijden van de Spanjaarden.