educatie

Ik zie mezelf, Ik zie jou – Groep 7 en 8

Met het project ‘Ik zie mijzelf, ik zie jou’ krijgen de leerlingen handreikingen om op een speelse manier aandachtig te leren kijken naar de wereld en de mensen om heen. In het museum zijn veel verschillende portretten te vinden, zoals zelfportretten en groepsportretten. Wat is een (zelf) portret? Welke soorten portretten zijn er allemaal? Waarom maken kunstenaars portretten? Wat is jou eerste indruk? Wat zie je precies? Kun je iets vertellen over de stemming van de persoon op dit portret? Aan de hand van deze en andere actieve vragen worden de leerlingen uitgedaagd om na te denken over kunst. Ze maken kennis met geportretteerde personen in het museum en vormen zo een beeld van de portretten. Ook schildert iedereen, onder begeleiding van een kunstdocent een zelfportret.

Duur: 120 minuten excl. voorbereiding

Periode: hele schooljaar

Kosten: €150,= per klas (incl. rondleiding, begeleiding schilderen, schildersmateriaal  en docentenhandleiding)

Scholen in Zutphen en Warnsveld kunnen bij reservering via cultuur à la carte gebruik maken van de stimuleringsbijdrage bij extra culturele activiteiten.

Organisatie
De klas wordt verdeeld in groepjes van ongeveer 7 leerlingen. Bij elk groepje is een leerkracht of ouder aanwezig. De ene helft van de klas gaat krijgt eerst een rondleiding, de andere helft maakt eerst een zelfportret. Halverwege het bezoek wordt gewisseld.

Voorbereiding
U ontvangt een docentenhandleiding met een voorbereidende les (duur: 30 tot 45 minuten).