Over ons

Beleid

 

ANBI
Stichting Museum Zutphen is een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor kunt u ons fiscaal voordelig geld schenken. Sinds januari 2018 zijn de Musea Zutphen – het Stedelijk Museum Zutphen (erfgoed) en Museum Henriette Polak (kunst) een zelfstandige stichting, die een langdurige subsidierelatie onderhoudt met de gemeente Zutphen. De Stichting Musea Zutphen wordt bestuurd volgens het bestuur-directie-model.

Organisatievorm
Directeur: Tiana Wilhelm
Bestuur: Andries Mulder (voorzitter), Bernadette Lohues (secretaris), Jan Blaak (penningmeester, Gerdien Verschoor (lid), Tom van Beurden (lid).
De arbeidsvoorwaarden van de directeur en van de 11 medewerkers zijn conform de Museum CAO. Het Bestuur ontvangt een vergoeding.

Stichting Musea Zutphen onderschrijft de Code Cultural Governance. De laatste, jaarverslagen en het beleidsplan kunt u hier downloaden:

Bedrijfsplan 2018 -2021 inclusief begroting.

Musea Zutphen – Jaarverslag 2017

Basisgegevens
Musea Zutphen, ’s Gravenhof 4, 7201 DN Zutphen, info@museazutphen.nl
Kantooradres Musea Zutphen, Kuiperstraat 13, 7201 HG Zutphen.
RSIN-nummer: 857830582 – KvK-nummer: 69320683 – Bankrekening: NL98INGB0007207878

Financiële steun aan de Musea Zutphen is fiscaal aantrekkelijk
Dankzij uw financiële bijdrage kunnen de Musea Zutphen bijzondere tentoonstellingen, projecten en activiteiten realiseren, aankopen doen, onderzoek (laten) verrichten en restauraties laten uitvoeren. Hierdoor blijven onze collecties blijvend interessant en relevant. Er zijn verschillende manieren waarop u ons financieel kunt ondersteunen, waarbij de ANBI-status van de Stichting Musea Zutphen een rol speelt. De ANBI-status betekent dat de musea vrijgesteld zijn van betaling van schenk- en erfbelasting. Uw financiële bijdrage komt hierdoor geheel ten goede aan de musea.
U kunt op twee manieren een geldbedrag schenken aan de Musea Zutphen. U kunt uw bijdrage in één keer schenken of het betreffende bedrag verspreiden over meerdere jaren. U kunt ook gebruik maken van de Geefwet. De Geefwet biedt iemand die periodiek aan een culturele ANBI-instelling een schenking doet een groot fiscaal voordeel.

Bent u benieuwd wat de mogelijkheden voor uw situatie zijn? Neem dan vrijblijvend contact op met Tiana Wilhelm, directeur Musea Zutphen, via 0575 – 516 878, of via tianawilhelm@museazutphen.nl.

Doelstelling
De Musea Zutphen zijn gehuisvest in het 17e-eeuwse stadspaleis het Hof van Heeckeren aan Zutphens oudste plein het ’s Gravenhof. De Musea Zutphen stellen zich ten doel om het Hof van Heeckeren tot dé plek in Zutphen te maken waar geschiedenis, cultuurhistorie, beeldende kunst en actualiteit samenkomen. Door optimaal gebruik te maken van de onderscheidende kenmerken van de collecties van beide musea willen de Musea Zutphen inwoners en bezoekers stimuleren om beter te kijken naar zichzelf, naar elkaar en naar hun omgeving en daarvan te leren.