Over ons

Bestuur Musea Zutphen i.o.

Het college in Zutphen heeft het beoogd bestuur voor de Stichting Musea Zutphen in oprichting benoemd. Dit is een belangrijke stap in de gewenste verzelfstandiging van de gemeentelijke musea.

De samenstelling van het beoogd bestuur sluit uitstekend aan bij het opgestelde profiel qua diversiteit in ervaring, expertise en lokale betrokkenheid.  Het gaat om de volgende personen:

  • Andries Mulder uit Joppe (voorzitter), rector-bestuurder van het Baudartius College te Zutphen
  • Bernadette Lohuis uit Epse (secretaris), directeur Saxion, liaison officer Kennispark Twente
  • Jan Blaak uit Warnsveld (penningmeester), strategisch financieel adviseur gemeente Apeldoorn
  • Tom van Beurden uit Zutphen (algemeen bestuurslid), zelfstandig adviseur Bedrijfsvoering en Projectimplementatie in het onderwijs
  • erdien Verschoor uit Zutphen (algemeen bestuurslid), directeur CODART

Stichting in oprichting

Op dit moment is de stichting in oprichting. Dit is een voorbereidingsfase waarin in nauw overleg met bovengenoemd beoogd bestuur diverse concept-documenten opgesteld worden. In de zomer van 2017 neemt de raad op basis van deze documenten een definitief besluit over de verzelfstandiging. Na dit raadsbesluit kan de stichting formeel opgericht worden en wordt de Verzelfstandigingsovereenkomst met de gemeente ondertekend.

Voorzitter Andries Mulder: “2017 wordt een heel belangrijk jaar voor de Musea Zutphen, de opening van de nieuwe huisvesting in het Hof van Heeckeren waarin de beide musea zullen samenkomen en de verzelfstandiging van de organisatie. Het aanstaande bestuur is vereerd om hier samen met de gemeente en directeur Tiana Wilhelm een bijdrage aan te leveren en zo deze belangrijke culturele voorziening van de gemeente Zutphen te laten uitgroeien tot een toonaangevend museum in Oost-Nederland.”