Schenken aan/ANBI

Per 1 januari 2018 exploiteert de Stichting Musea Zutphen de Musea Zutphen: het Stedelijk Museum Zutphen (erfgoed) en Museum Henriette Polak (kunst). De Stichting Musea Zutphen onderhoudt een langdurige subsidierelatie met de gemeente Zutphen. De Stichting Musea Zutphen is een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor kunt u ons fiscaal voordelig geld schenken.

Basisgegevens
Stichting Musea Zutphen

Kantooradres: Kuiperstraat 13, 7201 HG Zutphen

Bezoekadres musea: ’s Gravenhof 4, 7201 DN Zutphen

museazutphen@zutphen.nl, per 1 januari 2018: info@museazutphen.nl

RSIN-nummer: 857830582 – KvK-nummer: 69320683 – Bankrekening: per 1 januari 2018 bekend.

Organisatievorm
De Stichting Musea Zutphen wordt bestuurd volgens het bestuur-directie-model.

Directeur: Tiana Wilhelm
Bestuur: Andries Mulder (voorzitter), Bernadette Lohues (secretaris), Jan Blaak (penningmeester, Gerdien Verschoor (lid), Tom van Beurden (lid).

De arbeidsvoorwaarden van de directeur en van de 10 medewerkers zijn conform de Museum CAO. Het bestuur ontvangt een vergoeding.

Stichting Musea Zutphen onderschrijft de Code Cultural Governance.

Doelstelling
De Musea Zutphen zijn gehuisvest in het 17e-eeuwse stadspaleis het Hof van Heeckeren aan Zutphens oudste plein het ’s Gravenhof. De Musea Zutphen stellen zich ten doel om het Hof van Heeckeren tot dé plek in Zutphen te maken waar geschiedenis, cultuurhistorie, beeldende kunst en actualiteit samenkomen. Door optimaal gebruik te maken van de onderscheidende kenmerken van de collecties van beide musea willen de Musea Zutphen inwoners en bezoekers stimuleren om beter te kijken naar zichzelf, naar elkaar en naar hun omgeving en daarvan te leren.

Bedrijfsplan 2018 -2021 inclusief begroting.

Financiële steun aan de Musea Zutphen is fiscaal aantrekkelijk
Dankzij uw financiële bijdrage kunnen de Musea Zutphen bijzondere tentoonstellingen, projecten en activiteiten realiseren, aankopen doen, onderzoek (laten) verrichten en restauraties laten uitvoeren. Hierdoor blijven onze collecties blijvend interessant en relevant. Er zijn verschillende manieren waarop u ons financieel kunt ondersteunen, waarbij de ANBI-status van de Stichting Musea Zutphen een rol speelt. De ANBI-status betekent dat de musea vrijgesteld zijn van betaling van schenk- en erfbelasting. Uw financiële bijdrage komt hierdoor geheel ten goede aan de musea.

  • Schenken
    U kunt op twee manieren een geldbedrag schenken aan de Musea Zutphen. U kunt uw bijdrage in één keer schenken of het betreffende bedrag verspreiden over meerdere jaren. Kiest u voor een schenking in minimaal vijf jaarlijkse termijnen, dan is dat fiscaal extra voordelig. Deze periodieke schenking is namelijk volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. U krijgt een deel van uw gift terug van de Belastingdienst. Voorwaarde is wel dat uw periodieke schenking schriftelijk wordt vastgelegd door een onderhandse schenkingsovereenkomst, of via een akte bij de notaris.
  • De Geefwet
    Sinds 1 januari 2012 is de Geefwet van kracht. De Geefwet biedt iemand die periodiek aan een culturele ANBI-instelling een schenking doet een groot fiscaal voordeel.

Dat werkt als volgt: een periodieke schenker krijgt 1,25 x van haar/zijn belastingtarief fiscaal terug (culturele multiplier). Valt iemand in het hoogste belastingtarief van 52%, dan resulteert dit in 52% x 1,25 = 65% fiscale aftrek. Van elke € 1.000 krijgt de schenker dus € 650 van de belasting terug. De extra aftrek wordt toegepast over maximaal € 5.000,-.

U kunt het bedrag dat u schenkt verhogen met het bedrag dat voor u aftrekbaar is van de belasting. Dit kost u niets en de Musea Zutphen krijgen een nog groter bedrag geschonken.

Meer weten of een afspraak maken?
Bent u benieuwd wat de mogelijkheden voor uw situatie zijn? Neem dan vrijblijvend contact op met Tiana Wilhelm, directeur Musea Zutphen, via 0575 – 516 878, of via tianawilhelm@museazutphen.nl